Projekty - školní rok 2016/17

Projektový den: Den s vodícím psem, 16. a 19. kv?tna 2017 Fotografie

Projektový den: První pomoc, 29. a 30. b?ezna 2017, tisková zpráva

Projektový den: Spole?enské chování, 6. a 8. prosince 2016, Foto I. st., foto II. st.

Projektový den: Virtuální sv?t (Udržitelnost OTEV?ENO), 1. stupe? 23. 11., 2. stupe? 21. 11. 2016

Projekty - školní rok 2015/16

Projektový den: Po stopách Karla IV. (Udržitelnost OTEV?ENO) 27.5.2016 Fotografie

Projektový den: D?ti pomáhají d?tem - misie (Udržitelnost OTEV?ENO) 6.4.2016 Foto

Projektový den: Den zdraví (Udržitelnost OTEV?ENO) 25.11.2015

Projektový den: Migrace (Udržitelnost OTEV?ENO) - 1. stupe? - 2. stupe?

Projekty - školní rok 2014/15

Projektový den: Rolni?ka (Udržitelnost OTEV?ENO) Fotografie 1. stupe?  Fotografie 2. stupe?

Projektový den: Krajina a my 15.4.2015 (Udržitelnost OTEV?ENO) Fotografie 2. st, Fotografie 1. st.

Projektový den: Izrael 20. a 21.11.2014 (Udržitelnost OTEV?ENO) Fotografie

Projektový den: Finan?ní gramotnost 22.10.2014 (Udržitelnost OTEV?ENO) Fotografie

Projekty - školní rok 2013/14

Projektový den: Fair trade 21. 5. 2014 (Udržitelnost OTEV?ENO)  Fotografie

Projektový den: Lidé ve Ville 26. - 27. 3. 2014 (Udržitelnost OTEV?ENO)  FOTO 1. st.FOTO 2.st.

Projektový den: Vánoce 18. 12. 2013 (Udržitelnost OTEV?ENO)  FOTO

Projektový den: Bible 23.10.2013 (Udržitelnost OTEV?ENO)   FOTO

Projekty - školní rok 2012/13

Projektový den: Pes - P?ítel a pr?vodce ?lov?ka 22.5.2013 (Udržitelnost OTEV?ENO) Fotografie

Projektový den: Den s bílou h?lkou 8.4.2013 (Udržitelnost OTEV?ENO)  Fotografie

Projektový den: D?tské domovy 28.11.2012 (Udržitelnost OTEV?ENO)  Fotografie

Projektový den: Extrémismus 9. - 10. ?íjna 2012 (Udržitelnost OTEV?ENO)

Projekty - školní rok 2011/12

Projektový den: Hrátky o padesát let zpátky 23. kv?tna 2012 (Udržitelnost OTEV?ENO) FOTOGRAFIE
Projektový den: Život na kole?kách 4. dubna 2012 (Udržitelnost OTEV?ENO) FOTOGRAFIE
Projektový den: Misie
Projektový den: Expedice Jordán 4 - 6.10 2011

Projekty - školní rok 2010/11 

Projektový den: P?íroda za školou - duben 2011
Projektový den: Lidé s psychickým onemocn?ním a jejich sv?t - b?ezen 2011
Projektový den: D?ti ohrožené a bez rodiny - listopad 2010
Projektový den: Rómové - zá?í, ?íjen 2010

Projekty - školní rok 2009/10

Projektový den: Odpady - kv?ten 2010
Projektový den: Lidé s mentálním postižením a jejich sv?t - b?ezen 2010
Projektový den: Stá?í - 19. 11. 2009
Projektový den: Židé, holocaust, rasizmus - 14. zá?í 2009

Projekty - školní rok 2008/09

Celoro?ní projekt: Voda pro život
Projektový den: Jeskyn? - 3.6.2009
Projektový den: My a Evropa - 25.3.2009
Projektový den: Advent a vánoce - 17.12.2008
Projektový den: Procházka staletími - 22. ?íjna 2008

Projekty - školní rok 2007/08

Projektový den: Cirkus - 4. ?íjna 2007
Projektový den: Pomóóóccc!!! - ?tvrtek 17. ledna 2008
Projektový den: Pr?mysl Táborska - 19. b?ezna 2008
Projektový den: „Všechno lítá, co pe?í má“ - 28.kv?tna 2008

Projekty - školní rok 2006/07

Projektový den: Sv. Matrin - 7. listopadu 2006
Projektový den: Tábor v prom?nách ?asu - 21. února 2007
Projektový den: Velikonoce - 3. dubna 2007
Projektový den: Hrav? žij zdrav? - 31. kv?tna 2007

Projekty - školní rok 2005/06

Projektový den: Masopust - 7. února 2006
Projektový den: Olympijské hry - 30. dubna 2006
Projektový den: Potoky a ?eky - 8. ?ervna 2006 (Medard)