Celoroční projekt Voda pro život

Žáci 6.třídy Martin Kosík, Kryštof Novák a Jan Svoboda pracovali ve školním roce 2008/09 na dobrovolném celoročním projektu Voda pro život. Každý týden po jedné vyučovací hodině si vyhledávali informace převážně zaměřené na vodstvo v okolí města Tábora. Zjišťovali historii vzniku nádrže Jordán, zajímali se, které rostliny a živočichové v nádrži žijí, pozorovali jejich stavbu těla pod mikroskopem, následně je určovali podle atlasů. Stavbu těla živočichů se pokoušeli kreslit, z vylisovaných rostlin vytvořili herbář. Velká část práce byla věnována sinicím a problémům, které vznikají v důsledku jejich přemnožení. Podobným způsobem žáci zpracovávali informace o řece Lužnici. S chlapci jsme v průběhu roku Jordán i okolí Lužnice několikrát navštívili, abychom nasbírali vzorky vody a natrhali rostliny. Dvakrát jsme se také vypravili s Honzíkem, který vlastní rybářský lístek, chytat ryby. Obrázky, informace a vylisované rostliny použili chlapci na tvorbu portfolií, ze kterých byla zhotovena výstava v táborské Městské knihovně s názvem Voda pro život. Veřejnost se mohla s prací žáků setkat v průběhu celého měsíce června. Chlapce práce na projektu bavila, po celý školní rok pracovali s velkým nasazením a myslím, že na výsledky své práce byli oprávněně hrdí.


Mgr. Jana Douchová, učitelka přírodopisu a zeměpisu