Projektový den: Hravě žij zdravě

Ve čtvrtek 31.května proběhl na CZŠ Orbis Pictus celoškolní projektový den s názvem Hravě žij zdravě.

Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky se zásadami zdravého životního stylu pomocí teorie i praxe.

Během dopoledne se žáci seznamovali se základními principy zdravého způsobu života a zabývali se různými zajímavými tématy jako např. anorexie, bulimie, nadváha, stravování ve ,,fastfoodech“ apod. Potom si připravili dle receptů zdravé výživy ve svých třídách svačiny z nakoupených surovin. Z obalů těchto potravin vytvořili potravinovou pyramidu.

Na oběd šli žáci do restaurace Lev na Žižkovo náměstí, kde dostali zdravé jídlo.

Tímto bychom chtěli vedení restaurace poděkovat za ochotu a nabídku výborného jídla.

Odpoledne žáci prováděli různé pohybové aktivity- aerobic, běh, pohybové hry.

Absolvovali tímto hodinovou pohybovou zátěž, přiměřenou jejich věku, která by měla být každodenní součástí zdravého životního stylu ve školním věku dětí.

Fotografie z projektového dne: Hravě žij zdravě