Projektový den – Velikonoce

V úterý 3. 4. 2007 se všichni žáci CZŠ Orbis - Pictus zapojili do projektu Velikonoce.

Cílem projektu bylo přiblížit žákům křesťanské kořeny Velikonoc.

Žáci nižšího stupně pracovali ve skupinách pod vedením třídních učitelek, se kterými si četli v Bibli, poslouchali evangelia na CD, zdobili piškotového beránka, prošli si křížovou cestu ke klokotskému klášteru, malovali obraz Ježíše Krista, vytvářeli myšlenkové mapy, psali dopis Ježíšovi.

Žáci druhého stupně byli rozděleni do 3 tématických skupin. První skupina se zabývala židovským svátkem – Paschou. Druhá skupina vyhledávala informace o Svatém týdnu (tj. doba od Květné neděle do Velkého pátku). Poslední skupina se zabývala událostmi od Bílé soboty do Nanebevstoupení Ježíše Krista. Dopolední činnost byla zakončena prezentací prací jednotlivých skupin a dramatizací událostí od Květné neděle až po ukřižování Ježíše Krista. Prácemi žáků byly vyzdobeny okna školy.

Odpoledne žáci shlédli v místním kině Svět film Ježíš, který byl zakončením projektového dne. Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení kina Svět za ochotu k propůjčení promítacího sálu.

Při projektu byly využívány metody kritického myšlení: Brainstorming, myšlenkové mapy, pětilístek, T-graf, dopis postavě.

Na celoškolní projekt navázala i školní družina, kde děti pletly pomlázky, malovaly vajíčka i jiné symboly Velikonoc, kterými vyzdobily okna školy.

Fotografie z projektového dne - Velikonoce