Projektový den -„Všechno lítá, co peří má“

Ve středu 28.května 2008 proběhl na naší škole další, v tomto školním roce již čtvrtý, projektový den. Jak už název napovídá, pozornost dětí se toho dne upínala na ptáky a na vše, co s nimi souvisí. Vedle „badatelské“ práce žáků a následného samostatného zpracovávání nových informací jsme se všichni zúčastnili i zajímavé práce v terénu.

V prostoru botanické zahrady jsme se pod dohledem odborníka – ornitologa – zúčastnili odchytu ptáků do sítí a jejich kroužkování, pozorovali jsme hnízdící ptactvo, prohlédli jsme si všechny typy kroužků a získali jsme i další nové a hodnotné informace. Už víme, proč se vlastně ptáci kroužkují, kolik kg hmyzu uloví hnízdící pár sýkorek nebo proč stěhovaví ptáci každoročně podstupují náročnou cestu z Afriky až k nám, aby zde vychovali své potomstvo.

Velké množství informací, které žáci v průběhu celého dne získali, pak prezentovali před ostatními formou plakátů, pojmových map, nástěnných obrazů a krásní, fantazijní ptáci se dokonce uhnízdili na oknech školy.

Fotografie z projektového dne - „Všechno lítá, co peří má“