Projektový den - Průmysl Táborska

Dne 19. března 2008 proběhl v CZŠ Orbis – Pictus celoškolní projektový den s názvem Průmysl Táborska.

Cílem projektu bylo seznámit žáky s průmyslovou, či zemědělskou výrobou některých podniků v Táboře a okolí.

Při úvodní evokaci se žáci ve svých kmenových třídách zaměřili na to, co již o daném tématu vědí, samostatně formulovali otázky pro rozšíření svých poznatků.

Stěžejní částí projektového dne byla návštěva těchto podniků:

1. a 2. třída – Školní statek Měšice / chov zvířat /

3. a 4. třída – Jihočeská drůbež , s. r. o. /výroba potravin /

5. a 6. třída – Faurecia Lecotex , a. s. / výroba autočalounění /

7. a 9. třída – Kovosvit Mas, a. s. / výroba obráběcích strojů /

Žáci měli možnost získat konkrétnější představu o pracovní náplni některých profesí, což by jim mělo pomoci při volbě povolání.

Po ukončení prohlídky jednotlivých závodů zpracovávali žáci získané informace, využili metody kritického myšlení / volné psaní, pětilístek, myšlenkové mapy /.

Na závěr proběhla prezentace výsledků práce jednotlivých skupin.

Fotografie z projektového dne - Průmysl Táborska