Projektový den Pomóóóc

Ve čtvrtek 17. ledna 2008 proběhl další celoškolní projektový den s názvem Pomóóóc!!!. Ve škole se ráno objevili 4 profesionální záchranáři, kteří vyhlásili cvičný požární poplach. Netradičním začátkem se tak odstartovalo dopolední vyučování plné krizových modelových situací, které se děti snažily řešit. Více či méně úspěšně tak postupně pomohly utonutému člověku, skupince zraněných dětí na horách i účastníkům autonehody. Ze tříd se občas ozýval nářek zraněných, ale i smích. Většinou ale vládlo hrobové ticho a respekt. Vzácné rady i skutečné události, které jsme všichni měli možnost slyšet, byly moc cenné.

Záchranný tým v závěru také názorně předvedl a představil všechny své pomůcky a vybavení, na které měly děti možnost si zblízka sáhnout a vyzkoušet. Beseda a video prezentace přirozeně vyučování uzavřely a myslím, že nejeden z účastníků projektu odcházel ten den s myšlenkou stát se záchranářem.

Fotografie z projektového dne: Pomóóóc