Projektový den: Olympijské hry

Žáci byli rozděleni do pěti družstev podle barev olympijských kruhů. První stupeň pracoval po jednotlivých třídách, Druhý stupeň byl promíchán a vytvořena smíšená družstva. Jednotlivá družstva nastoupila k oficiálnímu zahájení olympijského zápolení v jednobarevném oblečení na školní zahradě a na konci dne opět k závěrečnému vyhodnocení. Celý projekt tak byl ohraničen oficiálním zahájením a ukončením po vzoru olympijských ceremoniálů

Během dopoledne žáci pracovali na komplexním zpracování úloh z jednotlivých předmětů. Úlohy z českého jazyka byly zaměřeny na Řecké báje a pověsti, vysvětlení olympijského hesla: Citius, Altius, Fortius (rychleji, výše, silněji) a seznámení se s významnými sportovci našeho regionu. Úlohy z dějepisu se zaměřily na pochopení historie antických OH, řeckou kulturu, mytologii, krásu lidského těla. Zeměpisné úlohy se týkali především Řecka, ale také rozšíření olympijských her do jednotlivých států světa. Matematika a fyzika byla zastoupena příklady na porovnávání výkonů lidí s výkony z říše zvířat. Rodinná a občanská výchova se věnovala diskusi nad čestným soupeřením a dopingovou problematikou.

Odpoledne se pak žáci přesunuli do tělocvičny, kde došlo k praktickému soupeření při jednotlivých sportovních soutěžích. Na závěr projektového dne sehráli žáci vítězného mužstva z druhého stupně přátelské utkání se svými učiteli ve floorbalu.

Dokumentační fotografie z práce žáků druhého stupně.