Projektový den – Sv. Martin

V úterý 7. listopadu 2006 proběhl na naší škole celoškolní projektový den, jehož tématem a náplní byl svátek svatého Martina.

Po úvodním rozhovoru a vypravování legendy o sv. Martinovi vytvořili žáci 2. stupně tři pracovní skupiny. Všechny dívky se shromáždily v kuchyňce a během dopoledne upekly pro ostatní spolužáky martinské rohlíčky. Jedna polovina chlapců vyráběla lampy z nápojových krabic určené na výzdobu parku během sobotní slavnosti a druhá skupinka vytvořila dílnu na výrobu lampiček pro žáky z prvního stupně. Chlapci organizovali práci jednotlivých tříd, pomáhali mladším spolužákům a díky jejich obětavosti a pracovitosti se podařilo každému prvostupňovému žáčkovi připravit si na sobotní večerní průvod originální lampičku.

Všechny děti se kromě těchto praktických výtvarných činností během dne pomocí metod kritického myšlení seznamovaly s životem sv. Martina, s jeho postoji, hodnotami a lidskými vlastnostmi. Vrcholným zážitkem každé třídy bylo bezesporu dělení martinských rohlíčků. Každé dítě totiž svůj rohlíček rozlomilo a polovinu darovalo někomu ze spolužáků. Pro všechny to byl velmi intenzivní a hluboce lidský zážitek.

Smyslem projektu bylo, aby si současné děti ve světě a společnosti nastavené hlavně na výkon uvědomily důležitost a nezastupitelnost lidské solidarity, štědrosti, skromnosti a prožily si nádheru vzájemného obdarování.

  Fotografie z projektového dne Sv. Martin