Projektový den: Jeskyně

Na náš květnový projekt s názvem Jeskyně jsme vyrazili do terénu. Byla středa 3. června 2009.

Vlakem jsme přijeli do Chýnova. Cestou do jeskyní jsme po třídách plnili různé úkoly. Žáci od 5. třídy výše cestou doplňovali i pracovní listy. Úkoly byly zaměřené jak Chýnovské jeskyně, tak na poznávání přírody. Nechyběly ani tvůrčí úkoly, (např. vytvořit z přírodnin nalezených cestou tvora žijícího v jeskyni, vymyslet erb pro Chýnovské jeskyně či navrhnout reklamu na Chýnovské jeskyně v angličtině) při kterých jsme si i užili legraci…

Družstva všechny úkoly dobře vypracovala a splnila.Počasí nám také přálo. A cestou zpět zbyl i čas zahrát si na louce různé pohybové hry.

Projekt Jeskyně se vydařil, převládala dobrá nálada a pozitivní naladění.