Projektový den - Expedice Jordán

KDO:  žáci 5. – 9. třídy z Církevní základní školy Orbis Pictus v Táboře ve spolupráci se studenty ze Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola o.p.s. v Praze

Expedice Jordan

KDY:  4. – 6. října 2011

CO:    ekologicko-sociologický projekt zaměřený na výzkum vodní nádrže Jordán a oblasti Klokot

První den se dělíme do skupin podle našich zájmů. Každý tým si volí svého kapitána, který má za úkol dohlédnout na práci a zastává i pozici mluvčího celé skupiny.

Expedice Jordan Expedice Jordan Expedice Jordan Expedice JordanExpedice Jordan Expedice Jordan
Expedice Jordan Expedice Jordan

Na seznámení si připravujeme krátké dramatické scénky a dobře se u toho bavíme.

Expedice Jordan Expedice JordanExpedice Jordan
Osudné volání                Skřet co měl vřed                Poslední kafe
Expedice Jordan
Růžové tričko

VĚDECKÉ TÝMY:

 1. Tismenický potok: Měříme chemické vlastnosti – parametry vody v potoce, teplotu, kyselost vody, oxidační vlastnosti, radiaci, vodivost a znečištění. 

Expedice Jordan Expedice Jordan Expedice Jordan

 1. Hydrobiologie (2 týmy): U Tismenického potoka (1.) a v Jordánu (2.) odborně odebíráme vzorky: zaměřujeme se na drobné vodní živočichy, určujeme jejich druh, stadium vývoje, zaznamenáváme četnost výskytu. Naším cílem je zjistit, jaké živočišné druhy jsou v potoce a v Jordánu, co žije v bahně, co v písku, ve vodě tekoucí a stojaté.

Expedice JordanExpedice Jordan
Expedice Jordan Expedice Jordan

 1. Akáty: Akáty jsou nepůvodní dřevina, dovezená z Ameriky, zjišťujeme četnost výskytu, zakreslujeme a počítáme, měříme obvod kmene, také přemýšlíme, o jejím budoucím rozšíření.
 1. Břehový porost: Popisujeme porost - stromy a keře, které se tu vyskytují. Zaznamenáváme jejich zdravotní stav, vzdálenost od vody, odhadujeme vývoj do budoucna po vypuštění vodní nádrže.

Expedice Jordan Expedice Jordan Expedice Jordan

 1. Krajinný vývoj okolí Jordánu: Porovnáváme staré mapy se současným stavem, fotíme, zaměřujeme a zakreslujeme své objevy do map.
 1. Krajinný vývoj okolí Jordánu: Zjišťujeme změny v krajině porovnáním se starými mapami, zaznamenáváme rysy krajiny.
 1. Struktura porostu: měříme výšku stromů, obvod kmene a podle zjištěné struktury porostu se snažíme určit, jak bude vypadat okolí Jordánu v budoucnu.

Expedice JordanExpedice JordanExpedice JordanExpedice Jordan

 1. Dotazníkový průzkum 1: Uskutečnili jsme rozhovor s paní Horváthovou na téma Jordán, jeho vypuštění a odbahnění.
 1. Dotazníkový průzkum 2: Na Žižkově náměstí a v ulicích Tábora se dotazujeme místních lidí na kauzu Jordán a jaký mají názor na plánované čištění vodní nádrže. Výsledky hodnotíme a tvoříme grafy.

Expedice JordanExpedice JordanExpedice Jordan

 1. Zpět do historie: Ptáme se pamětníků na historii Tábora, zaměřujeme se zejména na oblast Plovárny, a zjišťujeme, co je pravdy na tom, že je na dně Jordánu vagón s municí.

Expedice JordanExpedice Jordan

 1. Mediální skupina: Od všech týmů sbíráme příspěvky, fotky a výsledky jejich práce, připravujeme reportáže a články do našeho časopisu, učíme se graficky zpracovat článek, vytvářet rubriky, upravovat fotografie. Výsledkem bude časopis nejen pro zainteresované.

Poslední den všechny týmy vyhodnocují své výzkumy, připravují prezentace pro své kolegy a dodávají mediálnímu týmu všechny podklady pro tvorbu časopisu. Prezentace se účastní i mladší žáci ze 3. a 4. třídy, kteří se velmi zajímají o výzkum svých starších spolužáků.

Závěrem lze snad jen říci, že se nám náš projekt velice vydařil a to i díky počasí, které bylo nadmíru přívětivé. Všichni žáci předvedli značné nadšení a zaujetí.