Projektový den: Státy Evropy

Ve středu 25.3.2009 proběhl celoškolní projektový den na téma „My a Evropa“.

Toto zajímavé a aktuální téma nabízelo mnoho možností zpracování všem žákům ve všech věkových kategoriích. Záleželo pouze na jejich nápadu, snaze, tvořivosti a vzájemné spolupráci při všech činnostech. O tom, že to většina zvládla výborně, vypovídají jejich výsledné práce.

Nejmladší žáci (1. ročník) si vysvětlili pojem světadíl, Evropa, pracovali s jednoduchými mapami, vybarvovali obrázky a prohlédli si vlajky některých evropských států. Na závěr se formou hry pokusili poznat a přiřadit vlajky k jednotlivým státům.

Žáci 2. ročníku se v průběhu dne dozvěděli mnoho informací a zajímavostí o státech sousedících s ČR – hlavní města, vlajky, některé stavby….Nebyl pro ně žádný problém státy a města ukázat na mapě. Nakonec si každý vybral stát, který by ho nejvíce lákal k prázdninovému dobrodružství a poznání.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku vyhledávali a zpracovávali informace o jednotlivých evropských státech dle svého vlastního výběru. Přednost dávali státům, které navštívili, které znají z filmů a z vyprávění nebo zemím, kde mají příbuzné či známé.

Žáci 3. ročníku zpracovali různé texty, obrázky, mapy, tabulky a jiné materiály do různě obsáhlých přehledů a vlastních „knih“, které potom představili svým spolužákům. Zaměřili se nejen na hlavní údaje o státech, ale upozornili i na některé zajímavosti a zvláštnosti jednotlivých států.

Žáci 4. ročníku (kromě vyhledávání a zpracovávání informací o evropských státech) obrátili svou pozornost na práci s mapou. Podařilo se jim ukázat a následně zakreslit do svých map evropské státy a některá města. Také se dobře orientovali ve vlajkách evropských zemí.

Velkou pozornost upoutali žáci 5. ročníku, kteří se zaměřili podrobně na Francii. Vytvořili známé stavby, zorganizovali módní přehlídku (Francie – země módy) a věnovali se francouzské literatuře a výtvarnému umění. Pokud by to bylo možné, většina z nich by do Francie odcestovala ještě ten den a vše „okoukla“ na vlastní oči.

Žáci 6., 7. a 8. ročníku celý den věnovali vyhledávání, třídění a zpracování informací o jednotlivých evropských státech (6. ročník Velká Británie, Švýcarsko; 7. ročník Ukrajina, Španělsko; 8. ročník Německo, ministáty v Evropě) a výrobě map z polystyrenu. Mapy daly žákům dost práce, ale jejich konečná podoba se vydařila skvěle. Zhotovené přehledy a mapy budou využívány v průběhu školního roku k další výuce. Během odpoledního vyučování žáci své práce prezentovali svým spolužákům.

Lze říci, že většinu žáků toto téma oslovilo a vzbudilo u nich touhu poznávat a navštěvovat cizí země. Třeba se někdy někde na cestě za poznáním potkáme. Do té doby nám „cestování“ po Evropě budou připomínat vyrobené přehledy, mapy a vlajky evropských států, které zdobí celou naši školu.

Fotografie z projektového dne: Státy Evropy