Projektový den: Cirkus

Ve čtvrtek 4. října 2007 se konal celoškolní projektový den nazvaný CIRKUS.

Cílem tohoto projektu bylo zamyšlení žáků nad cirkusovým prostředím a přiblížení tuláckému stylu života lidí, kteří takto žijí.

Na úvod žáci shlédli na náměstí Mikoláše z Husi klaunské představení cirkusu Giroldón „Strach nemá velké oči“. (Giroldón je nejmenší toulavý cirkus v Evropě a je tvořen jen dvojicí klaunů: Lenkou a Albertem Folettiovými.) Po představení následovala beseda s oběma klauny Lenkou i Albertem, kteří se se svým cirkusem toulají po Evropě již 17 let.

Po návratu do školy a po reflexi shlédnutého se žáci věnovali v pracovních skupinách různým tématům, která souvisela s cirkusovým prostředím. Žáci 1.- 3. třídy pracovali s knihou Míša Kulička v cirkuse, hráli pantomimu, vyráběli provazolezce a odpoledne v družině malovali obrázky s tématikou cirkusu. Starší žáci od 4. – 9. třídy se v různých pracovních skupinách věnovali těmto tématům :

- krotitelství a ochrana zvířat

- cirkus v malířství a František Tichý

- historie a podnikání v oboru cirkus.

V závěru jednotlivé skupiny svou práci prezentovaly před ostatními žáky ze třídy. Žáci 1. stupně sestavili výsledky svých prací do portfólií, které pověsili na chodbě školy.

Fotografie z projektového dne: Cirkus