Projektový den: Advent a Vánoce

Shon, zmatek, hektická doba a zároveň těšení na klid a pohodu u rozsvíceného vánočního stromečku, to všechno přináší dnešní doba a všichni je dobře známe. Jaké jsou však kořeny tohoto krásného svátku a jak souvisí původní i novodobé tradice s křesťanským tajemstvím narození Spasitele? To všechno a mnohem víc mohli žáci poznat a zažít během tohoto předvánočního projektového dne.

Ráno se celá škola vypravila k slavení adventní rorátní bohoslužby, jejíž středem bylo připomenutí si očekávání narození Spasitele jako Světla světa. Setkání začalo rozžehnutím svíček, jež v rukách dětí ozářily tmavý gotický kostel a hřejivé světlo z nich mělo úžasnou moc vytvořit radostnou a tichou atmosféru k prožití hlubší přípravy na narození bezbranného dítěte, které proměňuje lidská srdce. Po vyslechnutí biblických textů předpovídajících narození Ježíše, děti vytvářely pomocí papírových ústřižků s hesly obsahujícími osobní přípravu na vánoční svátky co nejrovnější cestu podle slov proroka Izaiáše „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!“ (Iz 40,3).

Po bohoslužbě se žáci prvního stupně vydali shlédnout vánoční výstavu v divadle, kde měli možnost seznámit se lidovou tvořivostí související s oslavou vánoc i přípravou na ně – adventní dobou. Zbylou část vyučování strávili pak ve svých třídách četbou a rozborem vánočních příběhů, poslechem a zpěvem koled, výrobou vánočních svícnů a sdílením konkrétních zkušeností, jak v jejich rodinách vánoce a příprava na ně probíhají.

Žáci druhého stupně se po bohoslužbě vydali do ulic, aby se pomocí ankety dozvěděli, jak lidé vnímají vánoční dobu, a také od kdy do kdy v jejich povědomí vánoční doba trvá. Tato aktivita podporující rozvoj komunikačních dovedností se u žáků setkala s velkým nasazením, a protože je opravdu bavila, počet dotázaných respondentů daleko předčil potřeby naší ankety. Zbytek dne pak žáci tvořili adventní a vánoční portfolia zahrnující jak základ adventu a vánoc v připomenutí narození Ježíše Krista, tak i tradiční i novodobé vánoční zvyky a zpracování ankety mezi občany Tábora

Výsledky prací žáků jednotlivých tříd pak vyzdobily stěny školních chodeb, abychom se mohli vzájemně seznámit s tím, co kdo nového v projektu Advent a vánoce objevil.Fotografie z projektového dne: Advent a Vánoce