Rozvrh hodin - 9. třída 2017/2018

HODINY
1
8.00 - 8.45
2
8.55 - 9.40
3
10.00 - 10.45
4
10.55 - 11.40
5
11.50 - 12.35
6
12.45 - 13.30
7
13.40 - 14.25
8
14.30 - 15.20
9
15.30 - 16.15
Pondělí Český jazyk Zeměpis Fyzika

Anglický jazyk

Matematika Oběd Profesní orientace Tělesná výchova dívky Tělesná výchova dívky
Úterý Matematika Německý jazyk/ Anglický jazyk Český jazyk Chemie Oběd Tělesná výchova chlapci Tělesná výchova chlapci
Středa Německý jazyk/ Anglický jazyk Český jazyk Přírodopis Matematika Dějepis Oběd Strategie osobnostního rozvoje  ICT
Čtvrtek Fyzika Anglický jazyk Hudební výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Oběd Chemie Dějepis
Pátek Německý jazyk/ Anglický jazyk Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Oběd Anglický jazyk Občanská výchova

Nepovinné předměty:

Náboženství - úterý   14.35 - 15.20