Rozvrh hodin - 7. třída 2017/2018

HODINY
1
8.00 - 8.45
2
8.55 - 9.40
3
10.00 - 10.45
4
10.55 - 11.40
5
11.50 - 12.35
6
12.45 - 13.30
7
13.40 - 14.25
8
14.35 - 15.20
9
15.30 - 16.15
Pondělí Anglický jazyk Matematika Zeměpis Český jazyk Oběd Dějepis Přírodovědná praktika
Úterý Občanská výchova Český jazyk Matematika Hudební výchova ICT Oběd Dějepis Výtvarná výchova - seminář
Výtvarná výchova - seminář 
Středa Český jazyk Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Přírodopis / Fyzika Oběd Tělesná výchova dívky  Tělesná výchova dívky
Čtvrtek Anglický jazyk Matematika Zeměpis Český jazyk Oběd Tělesná výchova chlapci Tělesná výchova chlapci
Pátek Výtvarná výchova Výtvarná výchova Fyzika Přírodopis Anglický jazyk Oběd  Sportovní hry  Sportovní hry

Volitelné předměty:

Výtvarná výchova - seminář - úterý 14.35 - 16.15

Zeměpisný seminář -          

Přírodovědná praktika -    

Sportovní hry -                             pátek  13.40 - 15.20Nepovinné předměty: