Adventní setkání 2017

Na letošní předvánoční celoškolní setkání jsme nacvičili krátkou scénku o nelehkém putování Josefa a Marie...
Foto
scénka - video