Rozvrh hodin - 4. třída 2017/2018

HODINY
1
8.00 - 8.45
2
8.55 - 9.40
3
10.00 - 10.45
4
10.55 - 11.40
5
11.50 - 12.35
6
12.45 - 13.30
7
13.40 - 14.25
Pondělí Český jazyk Matematika Hudební výchova Vlastivěda Český jazyk Oběd
Úterý Anglický jazyk Matematika Přírodověda Český jazyk Výtvarná výchova Oběd
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Anglický jazyk Oběd Pracovní činnosti Pracovní činnosti
Čtvrtek Český jazyk Vlastivěda Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova Oběd
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Přírodověda  Oběd

Nepovinné předměty:
Náboženství -       pátek  14.00 - 14.45