Rozvrh hodin - 3. třída 2018/2019

HODINY
1
8.00 - 8.45
2
8.55 - 9.40
3
10.00 - 10.45
4
10.55 - 11.40
5
11.50 - 12.35
6
12.45 - 13.30
Pondělí Český jazyk Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Oběd
Úterý Český jazyk  Matematika Český jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Oběd
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Tělesná  výchova Tělesná výchova Oběd
Čtvrtek Matematika Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Oběd Pracovní činnosti
Pátek Český jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova Výtvarná výchova Oběd

Nepovinné předměty:
Náboženství -    čtvrtek  14.00-14.45