5. třída 2017/18

Zahrádky u Jindřichova Hradce 

Fotografie a videa ZDE

1. třída 2017/2018

Naše první letní výprava
21. - 25. června 2018
abc
Utábořili jsme se u Kamenice nad Lipou u rybníku Kalich. Byla tam s námi dokonce Pipi, která chce být všude, kde se děje něco zajímavého. Vzala nás do cibrkusu, česala Mirince účesy podle poslední módy, která ještě nestihla obletět svět, ale už brzy se to stane. Nutila Apolenku pídit se po ponožkách, kladívku, botách či čemkoliv dalším z tajemného velkého kufru a nakonec nás přiměla čekat, až náš tábor pohltí tma, aby ... Dopídili jsme se pokladu. Kdo se nepídí, nejen, že není píditel, ale bude muset zůstat doma, až my zase někam vyrazíme.
Prvňáci - píditelé

6. + 7. třída 2017/18

11. - 15. června 2018
Letošní putování jsme prožili na Šumavě.

2. třída 2017/18

Strnadovský mlýn

14. - 18. května 2018

4. třída 2016/17

Orlík 19. - 23. června 2017

Fotografie


5. třída 2016-2017

Třeboňsko (29. 5. – 2. 6. 2017)

Tentokrát jsme vyrazili na Třeboňsko. V jižních Čechách jsme již navštívili CHKO Blaník, CHKO Blanský les, Českou Kanadu a Borotínsko. Letošní téma výpravy bylo přírodovědné. Dvě dopoledne s námi strávil pan Smrž z Cassiopey, a stálo to za to. Objevovali jsme spolu s ním ekosystém rybníků. Nevěřili byste, co všechno jsme ulovili, viděli a slyšeli. Mohli bychom vám rovněž doporučit návštěvu muzea rybníkářství v domě Štěpánka Netolického, nejlépe s průvodcem. Moc se nám to líbilo, nejvíc asi interaktivní část s napouštěním a vypouštěním rybníků. Při druhé návštěvě nás pan Smrž zasvěcoval do života starých dubů a měli jsme veliké štěstí, že jsme cestou na plovárnu našli na jednom z mrtvých dubů ohromného tesaříka (kolem 10 cm určitě). Také jsme zažili, jaké je to na Třeboňsku, když je hodně komárů. Ve stínu lesa jsme se nestačili ohánět.

V Třeboni mají plovárnu Ostende, je jak ze starých Vančurových časů. Krásné je, že můžete sedět ve stínu dubů i vystavovat se sluníčku – jak kdo chce. Děti stačí daleko od břehu, což je pro hlídání ze strany učitelů ideální. O párky v rohlíku a nanuky tam není nouze.

Vyrobili jsme si desky na deník a hmyzí domečky – to nám dalo docela zabrat. Podle obrázku to vypadalo rozhodně jednodušeji. Už ale umíme z předešlých let řezat pilou i zatloukat hřebíky, tak to přeci jen docela šlo od ruky. Doufáme, že každý z hmyzích domečků si najde své obyvatele a zároveň bude radostí pro naše oči.

V kraji rybníků jsme měli touhu zkusit si zarybařit. I přes drobné překážky se nám to podařilo a bylo to moc prima. Dost nás to některé nalákalo do budoucna a můžete se divit s námi – chytili jsme kapra, tedy přesněji řečeno – Ema chytla kapra. Blahopřejme k prvnímu úlovku a samozřejmě trochu závidíme. Jednou nás na oplátku chytil strom. Až uvidíte na stromu viset splávek – jste u stejného rybníka.

Nebo příště rovnou jeďte s námi.

zapsala Naděžda Tuháčková, třídní učitelka

9. třída 2015/16

Český ráj

6.- 10. června 2016

Letošní kurz prosociálního chování byl do jisté míry vyvrcholením našich výjezdů v předešlých letech. Jako místo jsme zvolili dosud neznámé prostředí pískovcových skal v Českém ráji, které již svým názvem vybízelo k prožití něčeho výjimečného.
Z Tábora jsme odjeli v pondělí 6. června a začali prohlídkou bývalého skalního hradu Drábské světničky s mimořádným výhlede do krajiny. Odtud jsme pak putovali k výrazné skalní věži Kobyla v Přírazech, kde se žáci mohli seznámit s historií dobývání tohoto tvarem netradičního skalního útvaru a pravidel pískovcového lezení. Již tento den, v zátěžové situaci tvořené poměrně dlouhým putováním a horkem v kombinaci nedostatečného množství vody v batozích, si žáci ochotně pomáhali a skupina projevovala velkou sounáležitost. Večer jsme dojeli na místo ubytování v penzionu Podháj v Karlovicích-Sedmihorkách a vděčně snědli připravenou večeři. Po večeři se děti ještě učily základní horolezecké uzle, oblékání úvazků a nakonec šly cvičit techniku slaňování na blízkou lesní stráň. Již téměř za tmy, poštípaní komáry a velmi unavení, jsme se vrátili do penzionu, padli na měkké hebké matrace a usnuli spánkem spravedlivých.
V úterý jsme měli naplánováno poznávání další pískovcové oblasti umístěné severně od Turnova s názvem Suché skály. Zde na Vlajkové věži proběhlo, po zopakování navazování a uzlů, opakované slaňování a zároveň i pokusy o vylezení převislé stěny. V poledne si děti připravily z vlastních zásob oběd a odpoledne následovala prohlídka oblasti Suchých skal a po ní pak postupně jeden po druhém vystoupili cestou III. stupně obtížnosti na vrchol Vlakové věže. Zážitek to byl veliký nejen pro děti samotné, ale i pro nás vedoucí, kteří jsme mohli vidět obrovskou sounáležitost skupiny a touhu, aby se na vrchol dostala třída jako celek. To se nakonec podařilo a všichni jsme se kochali pohledem na krásnou krajinu, horolezce na okolní Hlavní a Sokolí věži a pozorovali slunce klesající k obzoru. Pak celá třída postupně slanila dolů, což vzhledem k výšce nebylo pro všechny úplně jednoduché a strach vedl k velké opatrnosti zvláště při zdolávání úvodní pasáže při přestupu z vodorovné plochy na vrcholu do svislé stěny. Po večeři, kterou jsme opět hladově zhltli, jsme si dlouze před chatou vyprávěli o zážitcích....
Ve středu nás čekala změna. Horolezectví bylo nahrazeno splouváním Jizery z Malé Skály (z místa pod Suchými skalami) do Turnova. Vody nebylo mnoho, přesto jsme si to užili více než dost, neboť klasické vodácké dobrodružství bylo velmi často prokládáno lodními bitvami a následnou záchranou věcí z převrácených lodí. Po večeři jsme ještě vyrazili do Prahy na hudební produkci na Křižíkově fontáně. Tento kulturní zážitek se setkal s rozporuplnými reakcemi, děvčatům se vesměs líbil, chlapci reptali a litovali vložených prostředků do vstupného. Musím přiznat, že moderní hudba nevytvářela se svítícími vodotrysky takový dojem, jako by měla hudba klasická se svým velkým dynamickým rozsahem.
Ve čtvrtek jsme se vydali do Hruboskalského skalního města. Zde jsme po krátké prohlídce významných skalních útvarů, pokoušeli horolezecké umění na výrazné skalní věži Maják. Již cestou k Majáku děti se zatajeným dechem pozorovali dvojice horolezců na věžích okolo cesty a s jedním trojčlenným lanovým družstvem horolezců, již v dědečkovském věku, jsme se dali do řeči. Bylo příjemné sledovat, jak děti vyprávění těchto „starých chlapů" hltaly. Nakonec se nám celé jejich lanové družstvo ztratilo za hranou Sfingy a my pokračovali k „našemu" Majáku. Zhruba 50m vysokou věž vylezla jen chlapecká část družstva, ale i tak jsme se těsně před setměním vraceli k pozdní večeři plni dojmů.
Pátek byl ve znamení balení a odjezdu do Liberce, kde nás v první části dne čekal vzdělávací program v místní IQlandii a večer ještě návštěva Aquparku, v němž jsme báječný týden krásných zážitků ukončili. Do Tábora jsme sice dorazili po setmění, zato s pocitem plně stráveného času.
Kurz probíhal ve velmi realistickém pojetí etické výchovy, kdy navzdory použití jen několika aktivit EV, mohli žáci den co den, skrze reálné situace prožívat jak potvrzení svých silných stránek, tak i zažít, že osobní slabosti lze překonat společným úsilím a vzájemnou pomocí.

Zapsal: Karel Dušek (třídní učitel)

3. třída 2015/16

Zpátky v čase

Žirovnice 30. 5. 2016 – 3. 6. 2016

2Fotografie
Video
Po dlouhém těšení jsme strávili týden ve vlídném, pohostinném prostředí žirovnické fary. Jak téma pobytu napovídá, zabývali jsme se dobou minulou. Zkoušeli jsme si představit, jak se asi žilo nejstarším lidem, čím se zabývali obyvatelé našeho území v pravěku. Vymýšleli jsme si „pravěká" jména, vytvářeli jsme umělecké předměty z hlíny v kůži lovců mamutů. Přemýšleli jsme, co bylo pro lidi v kterém historickém období tím nejdůležitějším objevem nebo vynálezem.
V Žirovnici jsou pro návrat do minulých dob skvělé podmínky. Využili jsme je a navštívili jsme muzeum knoflíkářství, které je spojeno s expozicí starých šicích strojů a pivovarnictví. Pro každého z nás byla ve výkladu informace, která nás překvapila a díky níž jsme lépe pochopili život předků.
Ve zrekonstruované sýpce jsme si prohlédli výstavu historických zemědělských strojů a věcí denní potřeby našich předků. Dozvěděli jsme se, jak se dělalo máslo, pekl chleba, jak vypadal dům, co bylo náplní pracovního dne lidí na vesnici. K dokonalé představě posloužil i keramický „rok na vsi", vytvořený žáky lidových škol umění z okolí.
Kromě vracení se v čase jsme si skvěle užívali současnost. Nechali jsme se hýčkat rozlehlou zahradou a každou chvíli využívali k nějaké hře. Trénovali jsme lezení po stromech, večer jsme seděli a zpívali u ohně, někteří připravovali pro spolužáky hry, divadelní představení, tanečky... Společně jsme oslavili mezinárodní den dětí. Asi největším zážitkem pro nás byla cesta za pokladem. Na polní cestě za Žirovnicí jsme vykutali několik kilogramů perleti!! Využili jsme ji jako dárky pro rodinu a jako materiál pro společnou práci.
Ještě jeden výjimečný prožitek pro nás Žirovnice připravila. Ve čtvrtek jsme navštívili divadelní představení dětského kroužku, který v zámeckém amfiteátru sehrál pohádku „Strach má velké oči". Program celého týdne byl opravdu pestrý. Historická témata, muzea, kultura, sport, spolupráce, výtvarné činnosti a ovečky... Ani se nám nechtělo domů. Určitě se nám nedivíte.

Za třeťáky Dana Milerová

6. - 8. třída 2015/16

Nová Pec

30. května – 3. června 2016

Fotografie

I letos se žáci CZŠ Orbis Pictus zúčastnili týdenního kurzu prosociálního chování, tentokrát uskutečněného v krásném prostředí Šumavy. Děti z 6. - 8. třídy měly možnost si během pěti dní vyzkoušet různé sportovní aktivity. Někdo se rozhodl pro cyklistiku, jiní pro pěší turistiku, někteří dokonce zkusili splouvání Vltavy na kanoích.

První den – pondělí
Po příjezdu do Nové Pece a svižném ubytování se děti rozdělily do skupin.
Skupina pěší dojela vlakem z Nové Pece do Stožce, odkud se vydala na 10 kilometrů dlouhou trasu směrem na Stožeckou kapli. Cyklisté vyrazili přímo od ubytovny v Nové Peci a obě skupiny se setkaly na společné občerstvení ve Stožci. Pěší skupina pokračovala od kaple dále do Černého Kříže a vlakem zpátky. Počasí všem zatím přálo a cyklistům se za odpoledne podařilo ujet úctyhodných 45 kilometrů.

Druhý den – úterý
Jelikož počasí nepřálo sportovním aktivitám, jeli jsme všichni vlakem do Horní Plané, kde si žáci s radostí zahráli bowling. Někteří šli zpátky do Nové Pece pěšky, někdo jel vlakem. Odpoledne pak následovaly společenské hry. Největší úspěch mělo „Vajíčko". Úkolem jednotlivých tříd bylo s omezeným množstvím materiálu vymyslet a vyrobit v časovém limitu účinný ochranný obal pro vajíčko tak, aby přežilo pád. Netřeba dodávat, že testování obalů probíhalo, za jásotu konstruktérů, do zničení všech vajíček.

Třetí den – středa
Počasí bylo nadále velmi proměnlivé, pěší skupina se i přesto vydala pěšky do Horní Plané, kde si žáci prohlédli město, plánované absolvování stezky Adalberta Stiftera bohužel zhatil další silný déšť.
Cyklisté vyjeli za velmi nestálého počasí směrem na Jelení vrchy, kde navštívili expozici Schwarzenberského kanálu. Na zpáteční cestě zajeli k ohradě s jeleny, kteří se nechali krmit, což byl pro žáky nezapomenutelný zážitek. Cyklisté ujeli 35 kilometrů, pěší zvládli ujít přibližně 14 kilometrů. Po večeři pak žáky čekala soutěž zdatnosti v jízdě na kole a také různé míčové hry.

Čtvrtý den - čtvrtek
V tento den nám konečně alespoň trochu přálo počasí.
Žáci 7. třídy splouvali Vltavu z Pěkné do Nové Pece. Mohli vidět z lodí netypický ráz krajiny, která je právem vyhlášena národním parkem, nemalým zážitkem bylo pro vodáky i vzdorování prudké dešťové přeháňce. Právě kvůli dešti se bohužel žáci 6. třídy na kanoe už nedostali, museli zůstat na chatě a čas si zpříjemnili hraním společenských her.
Chodci si naplánovali výšlap z Černého Kříže Medvědí stezkou na kopec Perník a zpět do Nové Pece. Viděli místo, kde byla zastřelena poslední medvědice v Čechách, prohlédli si portály Schwarzenberského kanálu v Jelení a kolem Jeleního jezírka pokračovali ke skalnímu městu a dále, cestou míjeli roztodivně modelované balvany a skály. Celkem ušli 17 kilometrů.
Poslední večer pobytu čekala žáky noční hra, nakonec se po krátkém váhání zúčastnili všichni.

Pátý den – pátek
Poslední den jsme se rozloučili se Šumavou výletem do její rakouské části a zajeli za hranice na rozhlednu Moldaublick, odkud je vidět Lipenská nádrž. Za pěkného počasí je možné spatřit i Alpy, ale to se nám nepoštěstilo, protože opět intenzivně pršelo.
Závěrem

Z popisu jednotlivých dnů je patrné, že tento rok jsme se stále potýkali s nepříznivým počasím, což mělo vliv i na plánovaný program. Některé aktivity musely být zrušeny úplně. Je třeba ale žáky ocenit, protože dokázali zatnout zuby a mnohé překážky a nepohodlnosti překonat. Věříme, že týdenní pobyt mimo školu poskytl dětem možnost se navzájem lépe poznat v jiném prostředí a prokázat si přátelství.

Za pedagogický dozor:

6. třída – Mgr. Libuše Brázdová
7. třída – Mgr. Vladislava Skůpová
8. třída – Mgr. Hana Peroutková
Lukáš Berka

Kurz prosociálního chování

Nová Pec

30. května – 3. června 2016

I letos se žáci CZŠ Orbis Pictus zúčastnili týdenního kurzu prosociálního chování, tentokrát uskutečněného v krásném prostředí Šumavy. Děti z 6. - 8. třídy měly možnost si během pěti dní vyzkoušet různé sportovní aktivity. Někdo se rozhodl pro cyklistiku, jiní pro pěší turistiku, někteří dokonce zkusili splouvání Vltavy na kanoích.

První den – pondělí

Po příjezdu do Nové Pece a svižném ubytování se děti rozdělily do skupin.

Skupina pěší dojela vlakem z Nové Pece do Stožce, odkud se vydala na 10 kilometrů dlouhou trasu směrem na Stožeckou kapli. Cyklisté vyrazili přímo od ubytovny v Nové Peci a obě skupiny se setkaly na společné občerstvení ve Stožci. Pěší skupina pokračovala od kaple dále do Černého Kříže a vlakem zpátky. Počasí všem zatím přálo a cyklistům se za odpoledne podařilo ujet úctyhodných 45 kilometrů.

Druhý den – úterý

Jelikož počasí nepřálo sportovním aktivitám, jeli jsme všichni vlakem do Horní Plané, kde si žáci s radostí zahráli bowling. Někteří šli zpátky do Nové Pece pěšky, někdo jel vlakem. Odpoledne pak následovaly společenské hry. Největší úspěch mělo „Vajíčko“. Úkolem jednotlivých tříd bylo s omezeným množstvím materiálu vymyslet a vyrobit v časovém limitu účinný ochranný obal pro vajíčko tak, aby přežilo pád. Netřeba dodávat, že testování obalů probíhalo, za jásotu konstruktérů, do zničení všech vajíček.

Třetí den – středa

Počasí bylo nadále velmi proměnlivé, pěší skupina se i přesto vydala pěšky do Horní Plané, kde si žáci prohlédli město, plánované absolvování stezky Adalberta Stiftera bohužel zhatil další silný déšť.

Cyklisté vyjeli za velmi nestálého počasí směrem na Jelení vrchy, kde navštívili expozici Schwarzenberského kanálu. Na zpáteční cestě zajeli k ohradě s jeleny, kteří se nechali krmit, což byl pro žáky nezapomenutelný zážitek. Cyklisté ujeli 35 kilometrů, pěší zvládli ujít přibližně 14 kilometrů. Po večeři pak žáky čekala soutěž zdatnosti v jízdě na kole a také různé míčové hry.

Čtvrtý den - čtvrtek

V tento den nám konečně alespoň trochu přálo počasí.

Žáci 7. třídy splouvali Vltavu z Pěkné do Nové Pece. Mohli vidět z lodí netypický ráz krajiny, která je právem vyhlášena národním parkem, nemalým zážitkem bylo pro vodáky i vzdorování prudké dešťové přeháňce. Právě kvůli dešti se bohužel žáci 6. třídy na kanoe už nedostali, museli zůstat na chatě a čas si zpříjemnili hraním společenských her.

Chodci si naplánovali výšlap z Černého Kříže Medvědí stezkou na kopec Perník a zpět do Nové Pece. Viděli místo, kde byla zastřelena poslední medvědice v Čechách, prohlédli si portály Schwarzenberského kanálu v Jelení a kolem Jeleního jezírka pokračovali ke skalnímu městu a dále, cestou míjeli roztodivně modelované balvany a skály. Celkem ušli 17 kilometrů.

Poslední večer pobytu čekala žáky noční hra, nakonec se po krátkém váhání zúčastnili všichni.

Pátý den – pátek

Poslední den jsme se rozloučili se Šumavou výletem do její rakouské části a zajeli za hranice na rozhlednu Moldaublick, odkud je vidět Lipenská nádrž. Za pěkného počasí je možné spatřit i Alpy, ale to se nám nepoštěstilo, protože opět intenzivně pršelo.

Závěrem

Z popisu jednotlivých dnů je patrné, že tento rok jsme se stále potýkali s nepříznivým počasím, což mělo vliv i na plánovaný program. Některé aktivity musely být zrušeny úplně. Je třeba ale žáky ocenit, protože dokázali zatnout zuby a mnohé překážky a nepohodlnosti překonat. Věříme, že týdenní pobyt mimo školu poskytl dětem možnost se navzájem lépe poznat v jiném prostředí a prokázat si přátelství.

Za pedagogický dozor:

6. třída – Mgr. Libuše Brázdová

7. třída – Mgr. Vladislava Skůpová

8. třída – Mgr. Hana Peroutková

Lukáš Berka

1. a 2. třída 2015/16

V mraveništi

FOTOGRAFIE

Ktiš 6.6. -10.6. 2016

Příjemný týden strávila první a druhá třída v Diecézním centru života mládeže na Ktiši.
Tématem tohoto kurzu byla různá hmyzí společenství, zejména včelí a mravenčí, podpořené společnou četbou Knížky Ferdy Mravence. Pozorováním života hmyzu a mnoha sociálními hrami si žáci mohli uvědomit důležitou potřebu spolupráce. Ve skupinových pracích se učili úkol rozdělit, využít schopností, předností jedinců pro zdárný výsledek všech. V neposlední řadě pak nevzdávat se v problémových situacích.
Děti trénovaly dovednosti potřebné pro pobyt v přírodě: skládání celty, řezání dřeva ruční pilkou, vázání některých uzlů, sbírání vhodného dřeva na oheň, jeho rozdělávání a udržování.
Užili jsme si také několik výtvarných technik v zázemí krásné ktišské zahrady. Tiskli jsme siluety hmyzu na trička. Z kartonu a čističů dýmek jsme vyrobili, poté barevně nazdobili nejrůznější brouky. Během celého týdne se žáci podíleli se na procesu výroby ručního papíru.
Krásné chvíle jsme prožili u táborových ohňů. S chutí zpívali písně za doprovodu kytary paní učitelky Zdenky. Potěšili jsme se pobytem v lese a u rybníka.
Pochvalu zaslouží děti také za to, s jakou chutí jedly či pomáhaly při mytí nádobí, překonávaly stesk po domově, činily krůčky k větší samostatnosti a zodpovědnosti.
Nejvíce cením nejrůznější vzájemnou spolupráci, pomoc vycházející z empatie, rozvoj a upevnění přátelských vazeb v obou třídách. Letošní kurz se nám velmi vydařil.

Monika Makočová
Zdenka Marešová