• Ředitelské volno
  Ředitelské volno

  v pondělí 1. dubna
  a v úterý 2. dubna 2019 (zápis)
  ve čtvrtek 9. května
  a v pátek 10. května 2019

 • Přijímáme nové žáky
  Přijímáme nové žáky


  Pro školní rok 2019/2020

  do 5. třídy

  do 7. třídy

  do 9. třídy


 • Prohlídka školy
  Prohlédněte si naše třídy z pohodlí svého domova pomocí virtuální prohlídky.
  Číst více >

Úvodní informace

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:

Zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020 proběhne 1. a 2. dubna 2019. Info na úřední desce. Prosíme o odevzdání přihlášek do 22. března 2019
1. a 2. dubna 2019 - ředitelské volno pro žáky OP.
Hledáme kvalifikovaného učitele/učitelku 1. stupně - inzerát
Ředitel školy vyhlásil na čtvrtek 9. května a pátek 10. května 2019 ředitelské volno.

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme žáky do 5., 7. a 9. třídy.

Vážení návštěvníci, 

op vvv


vítáme Vás na stránkách Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o.
 

 Orbis-Pictus je škola pracující alternativnějším způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem ve všech ročnících. Nabízí moderní vyučovací metody - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Kritické myšlení), Genetickou (Kožíškovu) metodu počátečního čtení a psaní, projektové vyučování Začít spolu, prvky Montessori vzdělávacího systému. Do vzdělávacího programu školy byla průřezově začleněna etická výchova (pedagogové absolvovali dvouletý kurz etické výchovy s názvem Výchova k prosociálnosti - podle EFČR) a škola byla oceněna Zlatou plaketou ETICKÁ ŠKOLA. Mezi nadstandardní služby patří: rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, letní a zimní ozdravné pobyty, výuka v učebně informačních technologií. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem (ve třídě je průměrně 15 žáků) a na integraci dětí s individuálními a specifickými poruchami.

Vize školy