• Škola na horách 2018
  Škola na horách 2018
  1. a 2. třída  19.2. - 23.2. 2018
  Železná Ruda (Šumava)

  3., 4. a 5. třída  11.2. - 16.2. 2018
  Herlíkovice (Krkonoše)

  6. - 9. třída  5.2. - 11.2. 2018
  Herlíkovice (Krkonoše)
 • Soutěž
  škol ve sběru baterií

  Pomozte nám zvítězit :-)

  Číst více >
 • Prohlídka školy
  Prohlédněte si naše třídy z pohodlí svého domova pomocí virtuální prohlídky.
  Číst více >

Úvodní informace

 plaketa-01

Vážení návštěvníci, 

vítáme Vás na stránkách Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o.
 

Orbis-Pictus je škola pracující alternativnějším způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem ve všech ročnících. Nabízí moderní vyučovací metody - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Kritické myšlení), Genetickou (Kožíškovu) metodu počátečního čtení a psaní, projektové vyučování Začít spolu, prvky Montessori vzdělávacího systému. Do vzdělávacího programu školy byla průřezově začleněna etická výchova (pedagogové absolvovali dvouletý kurz etické výchovy s názvem Výchova k prosociálnosti - podle EFČR) a škola byla oceněna Zlatou plaketou ETICKÁ ŠKOLA. Mezi nadstandardní služby patří: rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, rozšířené a tvořivé pojetí výtvarné výchovy, dramatická výchova, letní a zimní ozdravné pobyty, výuka v učebně informačních technologií. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem (ve třídě je maximálně15 dětí) a na integraci dětí s individuálními a specifickými poruchami.

Vize školy