Úvodní informace

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:

OZNÁMENÍ o zasedání školské rady 13. 11. 2019
 


 Vážení návštěvníci, 

op vvv


vítáme Vás na stránkách Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o.
 

 Orbis-Pictus je škola pracující alternativnějším způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem ve všech ročnících. Nabízí moderní vyučovací metody - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Kritické myšlení), Genetickou (Kožíškovu) metodu počátečního čtení a psaní, projektové vyučování Začít spolu, prvky Montessori vzdělávacího systému. Do vzdělávacího programu školy byla průřezově začleněna etická výchova (pedagogové absolvovali dvouletý kurz etické výchovy s názvem Výchova k prosociálnosti - podle EFČR) a škola byla oceněna Zlatou plaketou ETICKÁ ŠKOLA. Mezi nadstandardní služby patří: rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, letní a zimní ozdravné pobyty, výuka v učebně informačních technologií. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem (ve třídě je průměrně 15 žáků) a na integraci dětí s individuálními a specifickými poruchami.

Vize školy