Tábor školní družiny

Indiáni z Orbisky - Zvolenovice u Telče 16. - 21. července 2017
FOTO

Pasování

27. června 2017

FOTOGRAFIE

Už je to tady. Deváťáci se se školou loučí, a tak na místo nejstarších žáků "pasovali" členy osmé třídy.

Setkání u starosty

1a Každoročně se starosta města Tábora Jiří Fišer setkává s výjimečnými žáky táborských základních škol. Naši školu letos reprezentovali Eliška Melicharová a Vojtěch Novák. Blahopřejeme a radujeme se z jejich úspěchů.

FOTOGRAFIE

Cestujeme za poznáním Londýna a staré dobré Anglie

Poznávací zájezd

24. – 29. dubna 2017


1Fotografie

V letošním roce jsme pro žáky opět připravili poznávací zájezd do Londýna. Zájem byl poměrně velký a celkem 13 dětí z 6. – 8. třídy se odvážilo podniknout výpravu až na Britské ostrovy.Cílem bylo poznat pamětihodnosti hlavního města Spojeného království a zajímavá místa jihu Anglie a v neposlední řadě si procvičit angličtinu a zjistit, jak žijí anglické hostitelské rodiny.

Vyrazili jsme v pondělí večer a po dlouhé cestě autobusem v úterý dopoledne přepluli trajektem La Manche. Počasí nám přálo, moře bylo klidné, nikomu se tedy nedělalo špatně a všichni si užili krásný pohled na zářivě bílé křídové útesy.

První den záhy po vylodění jsme zvládli návštěvu hradního komplexu v přístavním městě Doveru a cestování po památkách ten den završilo středověké město Canterbury se svou impozantní gotickou katedrálou. Děti už se ale tou dobou těšily hlavně na hostitelské rodiny, které si je večer v Londýně převzaly.
Přes počáteční nervozitu se děti s rodinami dokázaly domluvit a s ubytováním byly docela spokojeny a i rodiny si děti, podle slov britské paní organizátorky, chválily.

Ve středu jsme ještě jednou vyrazili na jih Anglie do přístavního města Portsmouth, kde jsme navštívili zdejší rozlehlé námořní muzeum, které vystavuje i slavnou loď admirála Nelsona HMS Victory. Po obědě nás pak čekala komentovaná plavba přístavem, zakončená výstupem na dominantu města – vyhlídkovou věž Spinnaker Tower.

Čtvrtek a pátek už byly věnovány Londýnu a jeho památkám. Navštívili jsme Londýnské oko, viděli Westminsterský palác a nedaleké opatství, prošli Natural History Museum se vzácnými expozicemi fosilií, minerálů a dalších přírodních zajímavostí, stoupli si na nultý poledník v Greenwichi,proběhli kolem Buckinghamského paláce a nadzemní drahou projeli moderní čtvrť Docklands. V pátek odpoledne jsme ještě prozkoumali vojenskou loď HMS Belfast, jež zasáhla i do bojů 2. světové války a s Londýnem jsme se rozloučili návštěvou Toweru, kde byly k vidění korunovační klenoty, stará zbrojnice a další zajímavosti. Pak už nás netradiční městská doprava – loď po Temži, odvezla na autobus.

Poznávací zájezd byl pro děti určitě cennou zkušeností, kromě poznávání památek a jistě bohatých zážitků z cestování děti získávaly i jazykové zkušenosti a s nadsázkou lze říci, že podle počtu nakoupených suvenýrů a množství obstaraného jídla a pochutin bylo vidět, že minimálně v komunikaci v obchodě se s úspěchem dorozumí.

Na závěr bych všem dětem chtěla poděkovat za to, jak náročný program zvládly, a také rodičům za to, že vůbec celý zájezd umožnili. Dík také patří Cestovní kanceláři a Cestovní vzdělávací agentuře Marta Lisová

Vánoční country besídka

První vánoční country besídka se konala ve čtvrtek 22.12. 2016 od 15:15 hodin v tělocvičně Sokolovny v Táboře. Děti zatančily čtyři klasické country tance a základní stepový úder basic. Po tomto vystoupení si děti na taneční parket přivedly své maminky, tatínky a sourozence a všichni společně se naučily dva country tance, které se všem moc líbily. Na samém konci přišel mezi děti Ježíšek s vánoční nadílkou.
Všechna předtančení se povedla a děti za ně sklidily bouřlivý potlesk od všech přítomných diváků.
                                                                                                               Martina Přílepková
                                                                                                               vedoucí kroužku country tanců a stepu

Ocenění školy

Dne 1. listopadu 2016 byla naše škola oceněna  Nadačním fondem Josefa Luxe. V soutěži Program podpory etické výchovy jsme získali 1. místo.

Ocenění

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

img 9198   Fotografie


Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2016

Mistrovství České republiky školních družstev se uskutečnilo v termínu 21. - 22. června 2016 v Kongresovém centru na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně. Postup z krajského kola si vybojovalo a školu ORBIS-PICTUS reprezentovalo družstvo v kategorii žáků 1. - 5. tříd ZŠ v tomto složení:
drustvo se pipravuje
                                                                Fotografie
5.třída: Anežka Žilavá a Matěj Paštěka
3.třída: Jakub Jareš a Kryštof Paštěka
2.třída: Martin Jiroudek

V celkovém pořadí se náš tým umístil na 26. místě z celkového počtu 32 přihlášených družstev.

Srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Zároveň velmi děkujeme rodičům za technické zajištění celé akce, za jejich čas a podporu!

Tříkrálová sbírka 2016

img 8223Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili Tříkrálové charitní sbírky. Několik skupinek koledovalo pro účely táborské charity (několik fotografií ZDE), další skupinky pro účely farnosti Sezimovo Ústí - tabulka výsledků koledování.

Jazykový kurz v Brightonu

23. – 29. listopadu 2015

FOTOGRAFIE                      VIDEO

anglie 2015 092 Deset žáků 6. - 9. třídy absolvovalo jazykově-vzdělávací pobyt v britském Brightonu (OP VK Výzva č. 56).

Kurz byl zaměřen na osvojení znalosti cizího jazyka jako prostředku dorozumívání, na seznámení s historií Anglie a objevování nových kultur.
Byly použity metody frontální výuky, skupinové práce, rozhovoru, samostatné práce, práce s textem, odpovědí na otázky, vyhledávání informací z textu, a různé ankety a dotazníky.
Žáci naší školy pracovali ve skupinách po dvou a po pěti žácích, přičemž ve škole byly čtyři třídy po deseti žácích.
Kurz byl velmi dobře připraven, výuka probíhala velmi intenzivně, žáci byli neustále zapojeni do rozličných činností a své jazykové znalosti prohloubili a využili v praxi.

Žáci navštívili světoznámá místa v Londýně, v Portsmouthu, Brightonu a Eastbourne, která jsou pro studenty anglického jazyka důležitá a jsou pro Anglii typická.
Poznali Greenwich, Tower Bridge, The Tower, The London City, St. Paul's Cathedral, London Eye, Beachy Head, Bodiam Castle, HMS Victory, Royal Naval Museum, Spinnaker Tower, Royal Pavilion, Brighton Pier, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť Soho – to vše velmi důkladně s podrobným českým výkladem a osobní návštěvou těchto míst.

Jazykový kurz měl za úkol naplňovat cíle ŠVP ve smyslu osvojení znalosti cizího jazyka v osobním životě, osvojování cizího jazyka jako prostředku k dorozumívání, řečové dovednosti, čtení a písemného vyjadřování. Kurz měl seznamovat s historií Anglie a objevovat jiné, nové kultury. Tento úkol byl splněn.
Celkový dojem z jazykového kurzu byl výborný. Žáci dobře spolupracovali, získali větší jistotu v mluveném projevu, ztratili ostych v komunikaci v cizím jazyce, dorozuměli se v jazykově neznámém prostředí, navštívili zajímavá místa a poznali nové lidi - to vše je velmi obohatilo.

Podkategorie