Letní tábor 2018

Cesta do pravěku

Letní tábor školní družiny

Zátoň 22. - 27. července 2018

Jihočeský zvonek 2018

23. března 2018 divadlo Oskara Nedbala v Táboře

Naši školu reprezentovaly Miriam Horváthová a Ela Packová ze 4. třídy a Veronika Síčová ze 6. třídy. Všechna děvčata získala stříbrné pásmo. Upřímně blahopřejeme!!!

Vánoce 2017

049V posledních adventních dnech jsme se, již tradičně, setkali v kostele zřizovatele školy, abychom se společně radovali z nadcházejících Vánoc.


Fotografie zde


Školní turnaj ve stolním tenise

Ping pongový turnaj pro žáky druhého stupně se konal 20. prosince 2017. Zvítězil Teodor Krejčí. Blahopřejeme!!!

Fotografie

Pruhovaný den

Fotografie

Tábor školní družiny

Indiáni z Orbisky - Zvolenovice u Telče 16. - 21. července 2017
FOTO

Pasování

27. června 2017

FOTOGRAFIE

Už je to tady. Deváťáci se se školou loučí, a tak na místo nejstarších žáků "pasovali" členy osmé třídy.

Setkání u starosty

1a Každoročně se starosta města Tábora Jiří Fišer setkává s výjimečnými žáky táborských základních škol. Naši školu letos reprezentovali Eliška Melicharová a Vojtěch Novák. Blahopřejeme a radujeme se z jejich úspěchů.

FOTOGRAFIE

Cestujeme za poznáním Londýna a staré dobré Anglie

Poznávací zájezd

24. – 29. dubna 2017


1Fotografie

V letošním roce jsme pro žáky opět připravili poznávací zájezd do Londýna. Zájem byl poměrně velký a celkem 13 dětí z 6. – 8. třídy se odvážilo podniknout výpravu až na Britské ostrovy.Cílem bylo poznat pamětihodnosti hlavního města Spojeného království a zajímavá místa jihu Anglie a v neposlední řadě si procvičit angličtinu a zjistit, jak žijí anglické hostitelské rodiny.

Vyrazili jsme v pondělí večer a po dlouhé cestě autobusem v úterý dopoledne přepluli trajektem La Manche. Počasí nám přálo, moře bylo klidné, nikomu se tedy nedělalo špatně a všichni si užili krásný pohled na zářivě bílé křídové útesy.

První den záhy po vylodění jsme zvládli návštěvu hradního komplexu v přístavním městě Doveru a cestování po památkách ten den završilo středověké město Canterbury se svou impozantní gotickou katedrálou. Děti už se ale tou dobou těšily hlavně na hostitelské rodiny, které si je večer v Londýně převzaly.
Přes počáteční nervozitu se děti s rodinami dokázaly domluvit a s ubytováním byly docela spokojeny a i rodiny si děti, podle slov britské paní organizátorky, chválily.

Ve středu jsme ještě jednou vyrazili na jih Anglie do přístavního města Portsmouth, kde jsme navštívili zdejší rozlehlé námořní muzeum, které vystavuje i slavnou loď admirála Nelsona HMS Victory. Po obědě nás pak čekala komentovaná plavba přístavem, zakončená výstupem na dominantu města – vyhlídkovou věž Spinnaker Tower.

Čtvrtek a pátek už byly věnovány Londýnu a jeho památkám. Navštívili jsme Londýnské oko, viděli Westminsterský palác a nedaleké opatství, prošli Natural History Museum se vzácnými expozicemi fosilií, minerálů a dalších přírodních zajímavostí, stoupli si na nultý poledník v Greenwichi,proběhli kolem Buckinghamského paláce a nadzemní drahou projeli moderní čtvrť Docklands. V pátek odpoledne jsme ještě prozkoumali vojenskou loď HMS Belfast, jež zasáhla i do bojů 2. světové války a s Londýnem jsme se rozloučili návštěvou Toweru, kde byly k vidění korunovační klenoty, stará zbrojnice a další zajímavosti. Pak už nás netradiční městská doprava – loď po Temži, odvezla na autobus.

Poznávací zájezd byl pro děti určitě cennou zkušeností, kromě poznávání památek a jistě bohatých zážitků z cestování děti získávaly i jazykové zkušenosti a s nadsázkou lze říci, že podle počtu nakoupených suvenýrů a množství obstaraného jídla a pochutin bylo vidět, že minimálně v komunikaci v obchodě se s úspěchem dorozumí.

Na závěr bych všem dětem chtěla poděkovat za to, jak náročný program zvládly, a také rodičům za to, že vůbec celý zájezd umožnili. Dík také patří Cestovní kanceláři a Cestovní vzdělávací agentuře Marta Lisová

Vánoční country besídka

První vánoční country besídka se konala ve čtvrtek 22.12. 2016 od 15:15 hodin v tělocvičně Sokolovny v Táboře. Děti zatančily čtyři klasické country tance a základní stepový úder basic. Po tomto vystoupení si děti na taneční parket přivedly své maminky, tatínky a sourozence a všichni společně se naučily dva country tance, které se všem moc líbily. Na samém konci přišel mezi děti Ježíšek s vánoční nadílkou.
Všechna předtančení se povedla a děti za ně sklidily bouřlivý potlesk od všech přítomných diváků.
                                                                                                               Martina Přílepková
                                                                                                               vedoucí kroužku country tanců a stepu

Podkategorie